Về công ty

Tài liệu cổ đông

127/03/2017Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
220/03/2017Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
320/03/2017Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
420/03/2017Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
520/03/2017Giấy xác nhận hoặc ủy quyền Đại hội cổ đông thường niên 2017 (Việt)Tải xuống
620/03/2017Confirmation or authorization letter (Eng)Tải xuống
727/03/2017Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
831/03/2017Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
931/03/2017Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017Tải xuống
1031/03/2017Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Long HậuTải xuống
1131/03/2017Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Long HậuTải xuống
1229/03/2017Tờ trình số 8Tải xuống
1329/03/2017Tờ trình số 9Tải xuống
1424/03/2017Báo cáo thường niên 2016Tải xuống
1523/03/2017Báo cáo Ban kiểm soátTải xuống
1622/03/2017Báo cáo tài chính 2016Tải xuống
1721/03/2017Nghị quyết của HĐQTTải xuống
1821/03/2017Tờ trình số 1Tải xuống
1921/03/2017Tờ trình số 2Tải xuống
2021/03/2017Tờ trình số 3Tải xuống
2121/03/2017Tờ trình số 4Tải xuống
2221/03/2017Tờ trình số 5Tải xuống
2321/03/2017Tờ trình số 6Tải xuống
2421/03/2017Tờ trình số 7Tải xuống
2521/03/2017Dự thảo sửa đổi Điều lệ lần thứ IXTải xuống
2621/03/2017Báo cáo của TGĐTải xuống
2721/03/2017Báo cáo của HĐQTTải xuống
2820/03/2017Quy định tham gia đề cử, ứng cửTải xuống
2920/03/2017Quy chế bầu cửTải xuống
3020/03/2017Phiếu ứng cử đề cử HĐQTTải xuống
3120/03/2017Phiếu ứng cử đề cử BKSTải xuống
3217/04/2017Điều lệ Công ty CP Long Hậu sửa đổi lần thứ IXTải xuống
130/03/2016Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016Tải xuống
230/03/2016Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
330/03/2016Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
430/03/2016Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Long HậuTải xuống
530/03/2016Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Long HậuTải xuống
623/03/2016Điều lệ Công ty Cổ phần Long HậuTải xuống
723/03/2016Đề án thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ KCN Long HậuTải xuống
823/03/2016Báo cáo của Tổng Giám Đốc tại Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
923/03/2016Phiếu tự ứng cử / đề cử ứng viên Hội đồng Quản trịTải xuống
1023/03/2016Phiếu tự ứng cử đề cử ứng viên Ban Kiểm SoátTải xuống
1123/03/2016Mẫu Sơ yếu lý lịchTải xuống
1218/03/2016Tờ trình số 1Tải xuống
1318/03/2016Tờ trình số 2Tải xuống
1418/03/2016Tờ trình số 3Tải xuống
1518/03/2016Tờ trình số 4Tải xuống
1618/03/2016Tờ trình số 5Tải xuống
1718/03/2016Tờ trình số 6Tải xuống
1818/03/2016Tờ trình số 7Tải xuống
1918/03/2016Tờ trình số 8Tải xuống
2018/03/2016Tờ trình số 9Tải xuống
2118/03/2016Tờ trình số 10Tải xuống
2218/03/2016Tờ trình số 11Tải xuống
2318/03/2016Tờ trình số 12ATải xuống
2418/03/2016Tờ trình số 12BTải xuống
2511/03/2016Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
2611/03/2016Quy định Đề cử & Ứng cử vào HĐQT & Ban kiểm soát 2016Tải xuống
2711/03/2016Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
2811/03/2016Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
2911/03/2016Chương trình Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống
3011/03/2016Xác nhận ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông 2016Tải xuống