Về công ty

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị

Ông Phạm Xuân Trung

Ông Phạm Xuân Trung

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1977
  Thạc sỹ Quy hoạch đô thị
 • 3/2000 – 7/2003: Nhân viên Phòng Kỹ thuật - Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn
 • 7/2003 – 7/2005: Học tập tại Trường Đại học Melbourne, Úc, chuyên ngành thạc sĩ Quy hoạch đô thị
 • 9/2005 – 10/2006: Học tập tại Trường Đại học Melbourne, Úc, chuyên ngành thạc sĩ Quy hoạch đô thị
 • 11/2006 – 12/2013: Chuyên viên, Phó Phòng Kế hoạch – Đầu tư, Trưởng Phòng Kế hoạch – Đầu tư - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 1/2014- nay: Thành viên HĐTV - Phó Tổng Giám đốc – Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
ÔNG PHÙNG ĐỨC TRÍ

ÔNG PHÙNG ĐỨC TRÍ

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1977
  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • 9/1999 - 9/2005: Chuyên viên Phòng Quản lý SXKD, Phó Trưởng Phòng Ngân sách - Ban Tài chính Quản trị Thành ủy TP.HCM
 • 9/2005 - 6/2007: Học viên Chương trình 300 Tiến sĩ - Thạc sĩ - Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
 • 6/2007 - 9/2007: Phó Trưởng Phòng Quản lý SXKD - Ban Tài chính Quản trị Thành ủy
 • 9/2007 - 2/2009: Phó Trưởng Phòng Kế toán Hội sở - Ngân hàng TMCP Saigonbank
 • 2/2009 - 12/2012: Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam TP.HCM
 • 1/2013 - nay: Quyền Trưởng Phòng Kế toán - Tài chính, Kiểm soát viên, Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
ÔNG LÊ MẠNH THƯỜNG

ÔNG LÊ MẠNH THƯỜNG

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1975
  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • 2002 - 2006:
  • Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Vĩnh Phát
  • Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tân An
 • 2006 - 2013: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Vinaland
 • 2006 - 2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt
 • 2013 - Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
ÔNG TRẦN HỒNG SƠN

ÔNG TRẦN HỒNG SƠN

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1976
  Kiến trúc sư, Thạc sỹ Quy hoạch
 • 2000 - 2009: Chuyên viên - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh
 • Chuyên viên tham gia các lĩnh vực chuyên môn như xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, kinh doanh, quản lý môi trường
 • 2009 - 02/2012: Giám đốc KCN Lê Minh Xuân
 • 2/2012 - Nay: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT - Công ty CP Long Hậu
BÀ PHẠM THỊ NHƯ ANH

BÀ PHẠM THỊ NHƯ ANH

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1967
  Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh
 • 1989 - 1992: Kế toán trưởng - Trung tâm TMDV Tân Quy Tây
 • 1992 - 1994: Kế toán tổng hợp - Công ty XD&TK Số 1
 • 1996 - 2005: Phó phòng Tài vụ Kế toán - Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 2005 - 2012: Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 2012 - 02/2013: Phó Tổng giám đốc - Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 02/2013 - Nay: Phó Tổng giám đốc - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Long Hậu
BÀ ĐOÀN THỊ MINH TRANG

BÀ ĐOÀN THỊ MINH TRANG

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1986
  Thạc sỹ Kinh tế
 • 5/2011 - 5/2015: Chuyên viên Tài chính, Thư ký Ban Tổng Giám đốc – Tổng Công ty TNHH MTV Bến Thành
 • 6/2015 - 10/2015: Phó Giám đốc Tài chính - Kế hoạch – Tổng Công ty TNHH MTV Bến Thành
 • 11/2015 - 11/2016: Phó phòng Tài chính - Kế hoạch – Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 11/2016 - Nay: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch – Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

Ban kiểm soát

ÔNG NGUYỄN MẬU HOÀNG

ÔNG NGUYỄN MẬU HOÀNG

Trưởng Ban Kiểm Soát

  Năm sinh: 1993
  Cử nhân Tài chính
 • 6/2015 - 6/2016: Chuyên viên Tài chính Kế hoạch - Tổng Công ty Bến Thành
 • 6/2016 - nay: Chuyên viên Tài chính - Kế hoạch - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
ÔNG LÊ NGỌC HÙNG

ÔNG LÊ NGỌC HÙNG

Thành Viên Ban Kiểm Soát

  Năm sinh: 1983
  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 • 8/2005 - 4/2007: Chuyên viên Tư vấn tài chính doanh nghiệp – Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 • 4/2007–5/2008: Phó phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp – Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
 • 1/2009 - 8/2010: Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp Chi nhánh TP.HCM – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
 • 9/2010 - 10/2012: Phó phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Phó Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư – Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín
 • 8/2013 - 12/2015: Chuyên viên cao cấp, Trưởng nhóm Tư vấn tài chính doanh nghiệp 0 Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 • 12/2015 - Nay: Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt
ÔNG NGUYỄN ANH HUY

ÔNG NGUYỄN ANH HUY

Thành Viên Ban Kiểm Soát

  Năm sinh: 1989
  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
 • 2014 - 09/2015: Chuyên viên Phòng phân tích Tài chính – Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á
 • 10/2015 - Nay: Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán – Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận