Về công ty

Giải thưởng và danh hiệu

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương - Quest for Excellence Award

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương - Quest for Excellence Award

Asia Pacific Quality Organization

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Thủ tướng Chính phủ

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2016"

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2016"

UBND tỉnh Long An

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

UBND TP. Hồ Chí Minh

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương - Quest for Excellence Award

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương - Quest for Excellence Award

Asia Pacific Quality Organization

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Thủ tướng Chính phủ

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2016"

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2016"

UBND tỉnh Long An

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

UBND TP. Hồ Chí Minh

Huân chương Lao động hạng II

Huân chương Lao động hạng II

Chủ tịch Nước

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

UBND TP. Hồ Chí Minh

Bằng khen "Đã có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015"

Bằng khen "Đã có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015"

UBND tỉnh Long An

Bằng khen "Đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2015"

Bằng khen "Đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2015"

UBND tỉnh Long An

Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong tràoThi đua yêu nước tỉnh Long An

Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong tràoThi đua yêu nước tỉnh Long An

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giải thưởng Môi trường

Giải thưởng Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cờ và Cúp "Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất" tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2012"

UBND tỉnh Long An

Được trao cờ thi đua vì thành tích xuất sắc năm 2010

Thủ tướng Chính phủ

Giải thưởng Quốc tế Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương

Giải thưởng Quốc tế Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương

Tổ chức chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO)

Huân chương Lao động hạng III

Huân chương Lao động hạng III

Chủ tịch Nước

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ

Cúp vàng "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Cúp vàng "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bằng khen "Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường"

Bằng khen "Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường"

Bộ trưởng tài nguyên & môi trường

Bằng khen "Góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc"

Bằng khen "Góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc"

Thủ tướng Chính phủ

Chứng nhận và Kỷ niệm chương về "Đóng góp tích cực cho sự phát triển nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long"

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bằng khen "Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế"

Bằng khen "Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế"

UBND tỉnh Long An

Cờ và Cúp "Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất" tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An

Cờ và Cúp "Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất" tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An