Sản phẩm

Sản phẩm chính

Thuê đất khu công nghiệp
Nhà xưởng xây sẵn
Nhà xưởng xây theo yêu cầu
Nhà xưởng cao tầng
Nhà xưởng Khu công nghệ cao

Sản phẩm phụ

Đất dân cư Long Hậu
Nước uống đóng chai

Sản phẩm dịch vụ

Trước xây dựng
Trong xây dựng
Trong quá trình hoạt động